۱۱ علل هواگیری کاشت ناخن

-۱ یکی از دلایل آن ناسازگاری مواد با ناخن است که آن هم به مرور در ترمیم های مکرر از بین می رود.

-۲ مورد دیگر هوا گرفتن کاشت بر اثر زیاد بودن چربی صدف ناخن است که باید پرایمر بیشتری استفاده کنیم.

-۳ استفاده از پد های لاک پاکن و استون باعث می شود که مواد کاشت آسیب ببیند و هوا بگیرد.

-۴ دیگر دلیل هوا گرفتن کاشت ، ضربه خوردن به صدف ناخن و فاصله افتادن بین صدف ناخن و مواد است.

-۱ اگر دور گیری ناخن را به درستی انجام نداده باشید باز هم ناخن هوا میگیرد.

-۹ زیر ساز کار اگر درست و تمیز نباشد.

-۷ چسبیدن مواد به کوتیکول های اطراف دست.

-۱ عدم استفاده از دستکش هنگام کار با مواد شوینده.

-۹ رعایت نکردن بهداشت دست.

-۱۰ عدم مراجعه به موقع برای ترمیم.

-۱۱ و ….