مقایسه کاشت با ناخن پودر و دوئال سیستم قالب

به طور کلی کاشت با قالب یا قلم دو شیوه متفاوت در کاشت پودری می باشند که هر کدام مزیت معایب مخصوص به خود رادارند:


کاشت ناخن پودر :

کاشتی است که ۱۰ درصد تمایل به انجام آن دارند درواقع کاشت پودر کاشت مادر است و اکثرا با روش های دیگر ترکیب شده و نام دیگری به خود می گیرد.

نکات مثبت کاشت پودر به روش قلم :

بهترین روش کاشت پودر با قلم است زیرا شما به راحتی می توانید انواع ناخن ها با فرم های مختلف را کاشت و مشکلات ناخن را برطرف کنید. همچنین محکم تر و مقاوم تر از کاشت قالب است و به احتمال کمتری هوا می گیرد و به راحتی می توانید حالت مورد نظر خود را به آن بدهید.

البته به زمان بیشتری نیاز دارید برای سوهان کشی دقیق تر و حرفه ای تر جهت یکسان نمودن ۱۰ انگشت.

نکات مثبت کاشت قالب :

به زمان کمتری نسبت به کاشت قلم نیاز دارید. این روش نیازی به سوهان کشی ندارد.و نظم بسیار خوبی بین ۱۰ انگشت برقرار است.

نکات منفی کاشت قلب:

این روش را فقط میتوان روی انگشتان استاندارد به کاربرد. این کاشت ضخامت بیشتری نسبت به کاشت با قلم دارد. احتمال هواگیری و شکستگی در این کاشت بیشتر است.

ماندگاری کمتری دارد و بیشتر مواد ضایع می شود.

*البته دوام هر کاشتی به نحوه و نوع اجرای آن بستگی دارد