فرم ها و حالت هایی مختلف مانیکور ناخن

با اینکه بحث ساده ای به نظر می رسد ولی واقعیت این است که در ظاهر انگشتان تاثیر بسیار زیادی دارد.به همین دلیل انتخابآن نیاز به داشتن اطلاعات کافی از هر فرم میباشد.

در مجموع ۱ فرم برای مانیکور و فرم دادن ناخن های دست داریم.

گرد ROUND ، بیضی  OVAL  ، بادامی یا نوک تیز STILETTO ، بیضی مربع  SQUOVALI ، مربع SQUARE

بیضی : این مدل برای مورد خاص و شخص خاصی نیست و معمولا به تمام دستها و انگشتان می خورد.معمولا حس و شخصیتزنانه و رمانتیک به تمام دستها و انگشتان داده و انگشتان را کشیده و لاغر و جذاب می کند. برای اینکه مدل بیضی ناخن تان خوب در بیاید، اول دو ضلع ناخن منظور دو طرف ناخن است را صاف و موازی کنید سپس به تدریج به آن زاویه بدهید. با دایجاد یک انحنا با زاویه ۴۱ درجه سوهان را از اطراف به وسط ناخن می کشیم.

مربع: این مدل آرایش شکل ناخن به مانیکور فرانسوی مشهور است. و معمولا برای اشکال کوتاه و مقداری گوشتی مناسب
خواهد بود. البته باید دقت داشته باشید که افرادی می توانند این آرایش را به ناخن ها بدهند که ناخن های آنها به مقدار کافیبلند باشد. برای بدست آوردن مدل آن باید دو ضلع جانبی ناخن را موازی و صاف سوهان کنید و لبه ی آزاد ناخن بر این دو ضلع عمود باشد. وقتی مربع کاملی بدست آوردید، سوهان نرم را بردارید و گوشه تیز ناخن ها را انحنا دهید.

بیضی – مربع: این مدل حد میانی بیضی و مربع است و معمولا برای افرادی که نمی توانند به راحتی ناخن خود را مربعی شکل کنند، مناسب است. ابتدا ناخن را به شکل مربع کامل سوهان کشیده و اضلاع جانبی آن را صاف و موازی کنید. زوایای تیز را سوهان نرم بزنید تا گرد و منحنی شود.البته نباید آنقدر این دو زاویه را گرد کنید که از مدل مربعی خارج شود.

بادامی-تیز : این مدل به تازگی در سراسر دنیا معروف شده است و برای ناخن های کوتاه و بلند و انگشتان لاغر مناسب است
و طرفداران بسیاری را به خود جذب کرده است.با آنکه برای ظاهر روزانه و روتین مناسب نیست ، ولی می توان کمی تغییر آن را شیک تر کرد. اضلاع ناخن را مساوی و موازی سوهان کنید و کم کم نوک ناخن را باریک کنید تا به اندازه دلخواه برسید.

گرد: این مدل فرم ناخن نیاز به دقت و طراحی و شکل دهی دارد و مناسب انگشتان کشیده و بلند بوده که حتی برای آقایان و افرادی که می خواهند ناخن هایشان را همیشه کوتاه نگه دارند نیز مناسب است.ابتدا ناخن را مربع سوهان بکشید سپس کم کم آن را با سوهان گرد کنید با زاویه ۴۱ درجه و ایجاد انحنا به سمت وسط ناخن سوهان بکشید.