ترمیم کاشت ناخن

برای ترمیم کردن چند نکته قابل توجه است :

ناخن های شکسته
ناخن های بیمار
ترمیم ناخن هایی به روش میکس
ناخن های سالم یعنی به طور طبیعی رشد کرده و آسیبی به ناخن نرسیده باشد.


در ترمیم ناخن های شکسته:

بستگی به شکستگی ناخن دارد .اگر آسیبی به ناخن فرد نرسیده باشد و شکستگی از قسمت سر ناخن باشد و ما ناخن پایه را داشته باشیم ، می توانیم به کمک فرمر یا همان قالب ترمیم، ناخن را ترمیم کنیم.ناخن را سوهان کشیده ، ضدقارچ را به سطح ناخن زده و فرمر را زیر ناخن نصب می کنیم.بعد از زدن پرایمر ، مواد گذاری می کنیم و در انتها سوهان کشی مانند روش های قبلی.

اگر در شکستگی پایه ناخن را نداشته باشیم یعنی ناخن فرد هم شکسته باشد باز هم میتوانیم به کمک فرمر ناخن را ترمیم کنیم ولی در نهایت آن قسمت شکستگی بعد از خشک شدم مواد حالت روشن تر دارد.و یا اینکه میتوانیم مواد راکاملا ریموو کرده و مجددا موادگذاری کنیم.

اگر هنگام ترمیم متوجه علائم بیماری مانند قارچ در ناخن فرد شدید حتما به مشتری اطلاع دهید .زیرا در درجه اول سلامت
ناخن حائز اهمییت است.برای اطمینان بیشتر ناخن ها را ریموو کنید.فرد حتما باید به پزشک مراجعه کند و بیماری را درمان
کند.پس از درمان می توانید مجددا ناخن ها را کاشت کنید.

ترمیم ناخن در روش میکس : در این روش ابتدا باید کاور ژل را از روی ناخن به طور کامل بردارید. با سوهان دستی و یا سوهان برقی کاور ژل را بردارید و ناخن را ترمیم کنید.

ناخن های سالم: ابتدا با سوهان دستی ،سرناخن ا را فرم می دهیم مانند کاشت، با سوهان برقی ابتدا دورگیری کرده و خط ترمیم را محو می کنیم. ضد قارچ را روی همان قسمتی از ناخن که رشد کرده می زنیم. بعد از زدن پرایمر ،مواد گذاری میکنیم.

دقیقا همان قسمتی از ناخن که رشد کرده است.سوهان کشی ترمیم نیز مانند سوهان کشی کاشت است.درنهایت بافر و
پولیش می کشیم.