ابزارآلات مورد نیاز مانیکور

کلمه مانیکور از دو کلمه لاتین مانوس( برای دست و ) کورا برای مراقبت گرفته شده است. در کل تمام کارهایی که برای فرم
دادن به ناخن های دست ، مانند سوهان کشیدن و گرفتن پوست های اضافی دست انجام می شود را مانیکور می گویند.معمولا
مانیکور هر ۳ هفته یکبار باید انجام شود.در مانیکور ناخن را بیش از حد کوتاه نمی کنیم.مانیکوریست برای بهبود در کار باید
ساختمان ناخن را کاملا بشناسد.هدف از مانیکور زیبا سازی و جذاب نمودن دستها و نرم کردن ناخن و پوست اطراف آن
است.در مانیکور ناخن باید حداقل ۷ میلیمتر رشد کرده باشد.

ابزارلازم مانیکور

 کاسه مانیکور
 آب اکسیژنه ۳ % یا نرم کننده موی سر که حاوی کراتین باشد
 سوهان نرم
 بافر نرم
 پولیش
 پوشر یا عقب زن
 نیپر یا گوشتگیر
 ناخنگیر
 کوتیکول ریموور
 آب گرم
 پنبه
 لاک پاکن
 الکل
 روغن کوتیکول
 بالشتک زیر دست
 حوله تمیز
 دستمال کاغذی
 دستکش
آرایش ناخن ، مانیکور ناخن ، مدل ناخن

معمولا یکی از پرکاربردترین بخش های آرایش دست ، مانیکور کردن مدل های مختلف ناخن است.با این حال یکی از سخت
ترین و شاید جذاب ترین بخش های آرایش انگشتان مدل های مختلف کوتاه کردن آنها و شکل دادن به آنها است.